Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszej koleżanki

 Barbary Piechockiej

wieloletniej pracownicy SZBD „ZGODA”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 6 kwietnia 2020 roku

o godzinie 9.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Niech trwa w naszej pamięci

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

Pogrążeni w smutku i żalu

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy SZBD „ZGODA”