Witamy na stronie naszej spółdzielni!

Wszystkich członków i mieszkańców SZBD „ZGODA” jak również inne osoby zapraszamy do odwiedzania naszej strony. Postaramy się tutaj prezentować informacje bieżące dotyczące głównie naszej spółdzielni, ale także ogólne zagadnienia związane ze spółdzielczością. Będziemy dokładać starań aby nasza strona miała charakter rozwojowy w zależności od potrzeb jak i oczekiwań naszych mieszkańców.

Wszelkie uwagi, sugestie czy oczekiwania prosimy kierować poprzez adres:

zgoda@spoldzielnia.krakow.pl

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 90  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2020r. poz. 568)  – dot. przedłużenia ustawowego terminu zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali –

Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono stan epidemii zamiast obowiązującego poprzednio stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433). Stan epidemii został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522).

W chwili obecnej powyższy stan uległ zmianie w zakresie odwołania stanu pandemii, a pozostawieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie zgodnie z art. 90a cyt. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. – dot. przedłużenia kadencji rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni] – w przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.

Zakładając, iż do dnia 30.06.2022r. powyższy stan nie ulegnie zmianie, Spółdzielnia nie jest zobowiązana do zwołania Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2020r. poz. 568).