Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu Spółdzielni

1. Robert Kotniewicz Prezes Zarządu
2. Małgorzata Biesiada Z-ca Prezesa Zarządu d/s tech-inwestycyjnych
3. Stanisława Karcz Z-ca Prezesa Zarządu – Główny Księgowy