O nas

Witamy na stronie naszej spółdzielni!

Wszystkich członków i mieszkańców SZBD „ZGODA” jak również inne osoby zapraszamy do odwiedzania naszej strony.
Postaramy się tutaj prezentować informacje bieżące dotyczące głównie naszej spółdzielni, ale także ogólne zagadnienia związane ze spółdzielczością. Będziemy dokładać starań aby nasza strona miała charakter rozwojowy w zależności od potrzeb jak i oczekiwań naszych mieszkańców.

Wszelkie uwagi, sugestie czy oczekiwania prosimy kierować poprzez adres:

zgoda@spoldzielnia.krakow.pl

UWAGA !

W związku z zaleceniem GIS w sprawie ograniczenia kontaktu i przemieszczania się w  skupiskach ludzi powyżej 2 osób w tym także w środkach komunikacji miejskiej, Zarząd SZBD Zgoda podjął decyzje o  pracy zdalnej  Spółdzielni.

W dniach od 26 marca br.  do odwołania  biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Wszelkie sprawy prosimy przesyłać elektronicznie na adres podany wyżej lub numer telefonu: 604 536 891

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

O nas

Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „ZGODA”  zrzesza 153 członków i działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności na podstawie:

  • Ustawy – Prawo Spółdzielcze,
  • Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Statutu spółdzielni.

Zmiana Ustaw.

 Zarząd SZBD ZGODA informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych( Dz.U. z 2018 r, poz.845)  , Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r, poz. 1560).

Statutowymi władzami spółdzielni są:

  • Walne zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Aktualnie w zasobach spółdzielni znajdują się 4 budynki mieszkalne i 48 garaży.

W/w budynki położone są przy ul. Jerzego Zawieyskiego w Krakowie.

Spółdzielnia nie prowadzi nowych inwestycji, a zajmuje się głównie eksploatacją oraz remontami i modernizacją istniejących zasobów w celu zaspakajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców.