O nas

Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „ZGODA”  zrzesza 153 członków i działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności na podstawie:

  • Ustawy – Prawo Spółdzielcze,
  • Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Statutu spółdzielni.

Zmiana Ustaw.

 Zarząd SZBD ZGODA informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych( Dz.U. z 2018 r, poz.845)  , Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r, poz. 1560).

Statutowymi władzami spółdzielni są:

  • Walne zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Aktualnie w zasobach spółdzielni znajdują się 4 budynki mieszkalne i 48 garaży.

W/w budynki położone są przy ul. Jerzego Zawieyskiego w Krakowie.

Spółdzielnia nie prowadzi nowych inwestycji, a zajmuje się głównie eksploatacją oraz remontami i modernizacją istniejących zasobów w celu zaspakajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców.